När staden möter havet

Publicerad:

Mer än fem kilometer kaj och vattenkontakt frigörs för trelleborgare och besökare i staden, när Kuststad 2025 blir verklighet. Hamnen flyttar till sitt nya läge, den tunga trafiken flyttar ut från staden och cirka 7 000 bostäder tar plats tillsammans med skolor, verksamheter och service.

När Trelleborg får större inflyttning och fler invånare, skapas ett bättre underlag för kultur, service och handel, som kommer alla till gagn. Underlag för fler arbetsplatser och arbetstillfällen skapas samtidigt. Arbetet med Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt fortskrider och är i högsta grad aktuellt med både planprogram för Sjöstaden, den första detaljplanen för Business Center Trelleborg och antagandet av hamninfarten.

Fem kilometer kaj och vattenkontakt innebär såväl strand, som strandpromenad, kajstråk med mötes- och badplatser och en marin centrumnära stadsmiljö. Ett nytt och modernt Trelleborg med massor av möjligheter växer fram med Kuststad 2025 – när staden möter havet.