Stark tillväxt för Trelleborgs samhällsbyggare

Publicerad:

Attraktiva och bra bostäder för alla människor har traditionellt varit de allmännyttiga bostadsföretagens uppdrag. Pia Jönsson, vd för TrelleborgsHem, vill fortsätta bygga och förvalta bostäder för alla – och samtidigt utveckla bolagets roll som samhällsbyggare.

Kommunägda bostadsbolaget TrelleborgsHem befinner sig precis som hela kommunen i en stark tillväxtfas. En av alla spännande nyproduktioner som bolagets vd Pia Jönsson lyfter fram är kvarteret Stuckatören i östra Trelleborg, där TrelleborgsHem bygger 46 hyresrätter om ett till tre rum och kök.

Fotograf: Yana Broberg

– Vi ser ett ökat intresse för att bo i Trelleborgs kommun, av flera anledningar, säger Pia Jönsson. En betydande faktor är tillgängligheten till kollektivtrafik. Att vi sedan har lyckats sätta Trelleborg på kartan genom marknadsföringen av allt spännande som händer i kommunen gör sitt till. Vem vill inte bo i Trelleborg och vara en del av detta?

450 nya lägenheter

Kommunägda TrelleborgsHem äger och förvaltar omkring 31 000 kvadratmeter lokalyta och 1 300 lägenheter, ungefär 20 procent av hyresrätterna i kommunen. Beståndet gör bolaget till Trelleborgs största hyresvärd och innebär ett ansvar för mer än att bygga och förvalta.

Pia Jönsson har att ta hänsyn både till ägardirektivet om byggstart av 450 nya lägenheter under innevarande mandatperiod, och samtidigt verka för långsiktig hållbarhet inom flera områden. TrelleborgsHem ska vara samhällsbyggare och garant för en hållbar utveckling på en och samma gång.

– Som allmännyttigt bostadsföretag ingår ett samhällsansvar som innebär att vi ska bidra till ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt utvecklingsarbete. För oss är inte hållbarhetsarbetet något sidospår, det är integrerat i hela verksamheten.

Utvecklar bostäder i alla delar av kommunen

– Vi ligger väl till vad gäller att uppfylla målet om 450 nya lägenheter. I uppdraget ligger också att utveckla bostäder i alla delar av kommunen och just nu har vi projekt på gång i både Smygehamn och Anderslöv. Vi jobbar också aktivt med markförvärv för att kunna bygga i kommunens övriga utvecklingsorter.

I Smygehamn bygger TrelleborgsHem 58 hyresrätter i form av radhus i ett plan och lägenhetshus i två våningar. Preliminär inflyttning januari 2023.

På lång sikt är målet att tillföra bostäder i kontinuerlig takt och att ha en god och långsiktig planberedskap. TrelleborgsHem vill ha en projektportfölj med tillräckligt mycket detaljplanelagd mark för att möjliggöra en byggstart på mellan 100 och 150 bostäder om året.

Spännande objekt för nyproduktion

TrelleborgsHem bildades 1950. Under de första 25 åren låg fokus på att producera hyresrätter, inte minst för att kunna möta behovet i en växande industristad med omfattande arbetskraftsinvandring. Vid mitten av 1970-talet vände konjunkturen, och för att undvika stå med tomma lägenheter omvandlades en del av bostadsbeståndet till daghem, äldreboenden och andra kommunala servicelokaler. Byggtakten drogs ned och fokus låg på att bygga en stabil ekonomi.

Idag är bolaget liksom hela Trelleborg åter i en stark tillväxtfas med många spännande planerade nyproduktionsobjekt.

– Under senare år har vi satsat på att bygga upp vår byggavdelning för att åter kunna öka produktionen. Samtidigt har vi en tydlig målsättning att hela tiden arbeta med förbättringar, både gällande vår produkt och vår service. De senaste tio åren har vi gått från att vara en utförare till att bli en beställarorganisation. Dessutom står klimatomställning och digitalisering högt på vår agenda och det genomsyrar allt arbete i bolaget. Det är kanske den största skillnaden mellan nutid och dåtid.

Samhällsbyggare och möjliggörare

2018 gick bolaget med i allmännyttans klimatinitiativ som innebär att bolaget ska vara fossilfritt år 2030, ett mål som redan är nära. Fortsatta klimatinvesteringar och minskad miljöbelastning ska nås genom att bygga en stark och robust ekonomi med överskottsmål och en tydlig strategi.

– Vårt arbete bygger i hög grad på samverkan med våra hyresgäster, med hyresgästförening, kommunen, föreningslivet och näringslivet. Boende handlar om mer än bara väggar, golv och tak. Det är människors hem, barns uppväxtmiljö och livsplattformar. Därför får vårt agerande stor betydelse för att människor ska kunna leva ett gott liv och att samhället hålls samman.

Var står allmännyttan om fem år?

– Jag tror att allmännyttan står fast i att bygga och förvalta bostäder åt alla, men jag ser också att vi måste utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare i samverkan med andra aktörer, offentliga som privata, för att möta utmaningar i form av bostadsbrist och segregation. Sen är klimathotet en realitet och där kan vi inom bygg- och fastighetsbranschen göra mycket. För TrelleborgsHems del är det viktigt att vi tillsammans med vår ägare formulerar mål med utgångspunkt i våra lokala förhållanden och bygger vidare på det goda arbete som pågår.

Varför välja Trelleborg?

– Här finns en närhet till allt. Samtidigt som vi har pulsen i en expansiv region kan vi erbjuda vårt fantastiska läge, livskvalitet och småstadens alla fördelar. Var du än befinner dig i den här kommunen är kusten eller det vackra landskapet väldigt närvarande. Här är tryggt och säkert, vi har bra skolor, ett rikt föreningsliv och ett engagerat näringsliv. Det tror jag är grunden för en fortsatt god utveckling för Trelleborg som bostadsort.