100 bostäder i Trädgårdsstaden i norra Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

100 attraktiva lägenheter i bostadsrättsform med takterrasser, uteplatser och gemensamma innergårdar har färdigställts i Trädgårdsstaden i norra delarna av Trelleborgs tätort. Byggnaderna, som är i tre våningar, har fasad av målade betongelement/lättbetong och inslag av träpanel. Projektet har även inkluderat utbyggnad av ny kommunal infrastruktur. Trädgårdsstaden vann Trelleborgs kommuns Samhällsbyggnadspris år 2020.

Bostadsrätterna har takterasser, uteplatser och gemensamma innergårdar.

Fotograf: Fanny Nyberg

Typ av projekt: Nybyggnation av flerbostadshus med cirka 100 lägenheter i bostadsrättsform.

Exploatör: Östervång Projekt AB

Tidplan: Projektet är färdigställt.