100 bostäder i Trädgårdsstaden i norra Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Just nu färdigställs sista etappen i området Trädgårdsstaden i norra delarna av Trelleborgs tätort. Totalt handlar det om cirka 100 attraktiva lägenheter i bostadsrättsform med takterasser, uteplatser och gemensamma innergårdar. Byggnaderna, som är i tre våningar, har fasad av målade betongelement/lättbetong och inslag av träpanel.

Projektet inkluderar också ny kommunal infrastruktur.

Bostadsrätterna har takterasser, uteplatser och gemensamma innergårdar.

Fotograf: Fanny Nyberg

Typ av projekt: Nybyggnation av flerbostadshus med cirka 100 lägenheter i bostadsrättsform.

Exploatör: Östervång Projekt AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2017-04-03. Byggnation pågår. Två av tre etapper är färdigställda. Kvarstående etapp färdigställs under år 2021.