Hyresrätter på Malörten i nordöstra Trelleborg

 • Bostäder
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

I kvarteret Malörten i nordöstra Trelleborg byggs fyra nya punkthus. Flerfamiljshusen byggs i fem och sex plan med totalt 102 hyresbostäder. Lägenhetsstorlekarna varier mellan ett, två och tre rum och kök.

 • 18 stycken 1 rum och kök, 35 kvadratmeter
 • 40 stycken 2 rum och kök, 54 kvadratmeter
 • 44 stycken 3 rum och kök, 71-73 kvadratmeter

Första etappens 51 lägenheter beräknas vara inflyttningsklara hösten 2022 och andra etappen i december 2022.

I ett senare skede byggs en cykelbana med belysning längs hela Malörtsvägen, vilket bidrar till att öka attraktiviteten i detta redan populära område

Typ av projekt: 102 hyresrätter

Exploatör: AB TrelleborgsHem

Tidplan: Inflyttning beräknas till höst och vinter 2022

AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem

Telefonnummer
0410-190 50