Idrottshall i östra Trelleborg

  • Park och fritid
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Nybyggnationen av idrottshallen Pilehallen i östra delen av Trelleborg, norr om Fagerängen, startar under sommaren 2021. Hallen uppförs för att både Pilevallsskolan och framtida Internationella Engelska Skolan ska kunna bedriva sin idrott.

Utöver skolidrott kommer hallen även att kunna nyttjas av föreningar och fritidsverksamhet. Hallen uppförs som dubbelhall. Fasaden kommer bland annat bestå av perforerad anodiserad aluminium.

Hallen kommer ha inslag av sedum och den södra hallen kommer även att ha solceller på taket. Hallen ska miljöcertifieras  avseende bland annat energianvändningen. Byggnationen är planerad att stå klar till höstterminen 2022 när Internationella Engelska skolan öppnar på grannfastigheten.

Visionsbild av den planerade idrottshallen Pilehallen i anslutning till ny skola i östra Trelleborg.

Fotograf: Hemsö

Typ av projekt: Idrottshall

Exploatör: Hemsö Fastighets AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-10. Byggnation startar sommaren 2021 och färdigställs till höstterminen 2022.