Kriminalvårdsanläggning vid östra verksamhetsområdet

  • Vård och omsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen.

Anläggningen ska enligt planen placeras i anslutning till östra verksamhetsområdet i Trelleborg. En plats som kommunen sedan tidigare planerar att utveckla till ett modernt område där samverkan, innovation och miljö står i fokus. Utvecklingsplanerna är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en kriminalvårdsanläggning inklusive ett häkte om totalt cirka 450 platser med lämplig angöring från väg 9.

Stadsbyggnadsförslaget utgörs av storskalig bebyggelse av verksamheter i anslutning till Trelleborgs östra verksamhetsområde. Kvartersstrukturen och gatustrukturen följer intentionerna i framtagen strukturplan för Business Center Trelleborg (BCT).

Kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.

Kartbild från detaljplanen för kriminalvårdsanläggningen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Kriminalvårdsanläggning
Exploatör: Kriminalvården
Tidplan: Detaljplanen klar kvartal 4 2021. Anläggningen klar 2027