Parkering, friluftsliv och camping vid Smygehuk

  • Park och fritid
  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Till Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, kommer cirka 350 000 besökare varje sommar!

Nu utvecklar kommunen platsen med målsättningen att skapa god tillgänglighet för allmänheten. Inte bara för de som gör dagsutflykter utan även för att göra det möjligt att komma på längre besök för upplevelsen av natur- och naturmiljöer.

Förutom parkeringsplatser skapas även en mindre yta för besökare som stannar under en längre tid.

Skiss över området.

Typ av projekt: Parkering och utveckling av möjligheter till friluftsliv och camping

Exploatör: Trelleborgs kommun och Stiftelsen Smygehuk till minne av Helga och Ernst Knutsson, Lars-Erik Knutsson och Kerstin och Jan-Åke Fremberg