Attraktiv entré i väster när Trelleborg växer

När Trelleborg växer får staden en ny port i väster. Expovallen ska bilda en vacker övergång mellan stad och landskap, samtidigt som den bjuder in besökare och invånare till området.
– Det blir en attraktiv entré till Trelleborg där vi kopplar samman stad, land och hav i en hållbar byggnad och plats, säger Jens Laursen.

Jens Laursen är arkitekten bakom det som blir Trelleborgs västra entré, Expovallen.

Fotograf: Hybrid State

Jens Laursen är regionchef på arkitektfirman Semrén och Månsson som ska utforma området kring den västra entrén till Trelleborg. Byggnaden Expovallen får formen av en mjuk strandvall som väderskyddar platsen och ger Trelleborgs invånare möjligheten att svalka sig vid ett tillgänglighetsanpassat bad eller njuta av solen på ett stort trädäck, format som en brygga i havet. Inne i Expovallen planeras en utställningshall.

Arkitekturen i Expovallen en del av stadsutvecklingen

– Det blir en förlängning av strandpromenaden som på ett attraktivt sätt ska foga samman havet, stranden och staden när Trelleborg växer, säger Jens Laursen. Den nya byggnaden bär spår av internationell arkitektur, men det är nedskalat och anpassat till Trelleborg. Förhoppningen är att kommuninvånarna ska känna stolthet när de ser den nya entrén.

Expovallen uppförs vid Trelleborgs västra infart. Området är beläget intill det gamla industriområdet där den nya stadsdelen Västra Sjöstaden planeras. Vallen ska bygga vidare på det som är unikt för platsen och samtidigt som den fungerar som ett skydd vid eventuella stigande havsnivåer i framtiden kommer utställningshallen att integreras i landskapet. Genom hela processen tas stor hänsyn till platsens befintliga växtlighet och rika djurliv.

Livskvalitet med närhet till natur och vatten

– Trelleborg har bestämt sig för att utveckla staden mot framtiden. Det byggs helt nya stadsdelar och fler lägenheter samtidigt som hamnen flyttas och havet integreras med staden. Läget är fantastiskt med närheten till städer som Malmö, Lund, Ystad och Köpenhamn, men också med närhet till naturen och vattnet, säger Jens Laursen.

De planerade stadsutvecklingsprojekten gör också Trelleborg attraktivt för företag och för människor som söker ett boende med pendlingsavstånd till större städer, samtidigt som de vill bo i ett naturskönt område med hög livskvalitet nära kusten.

– Vi ser Expovallen som en del i den nya i stadsutvecklingen, säger Jens Laursen. Det är ett tillskott för både naturen, invånarna, besökarna, platsen och för Trelleborg.

Expovallen blir mötesplats i Trelleborgs västra entré

Karaktären och formgivningen av byggnaden är präglad och formad av platsens befintliga förutsättningar, men även de kommande med hänsyn till framtida behov av skydd mot ett stigande hav. Illustration av Semrén Månsson Arkitekter AB.
Arkitekt Jens Laursen vid Trelleborgs västra entré, där Expovallen är tänkt att anläggas. I bakgrunden syns Trelleborgs hamn.

Fotograf: Hybrid State

Kommunledningsförvaltningen