Potential för utveckling

I Trelleborg finns stor utvecklingspotential för såväl bostadsprojekt som nya verksamheter. Kontakta oss, kom hit och se själv, och utforska möjligheterna för dig och ditt företag!

Från centrala Trelleborg når du Malmö på 30 minuter och Köpenhamn på 50 minuter. Från Trelleborgs hamn går färjelinjer till fyra olika hamnar i Tyskland, Polen och Litauen. Kommunen har flera livskraftiga bostadsorter längs vår fyra mil långa kust och bland bördiga fält på slätten.

Kuststad 2025 är mycket mer än bara ett stadsutvecklingsprojekt. Det är starten för en identitetsresa.

Trelleborg har en stark och stolt historia som industristad, och under sina glansdagar hade gummifabriken Trelleborg AB flera tusen anställda i Trelleborg. I takt med att staden växt har Trelleborg AB spridit ut sin verksamhet i hela världen – och därmed minskat sitt lokala behov av arbetskraft och fastigheter. 2021 köpte kommunen upp stora delar av företagets fastighetsbestånd i Trelleborg. Det är det största enskilda fastighetsförvärvet i kommunens historia – och en del av kommunens strategi och långsiktiga målsättning att fortsätta utveckla Trelleborg som levnadsort och regional kärna.

Stora vinster i nyttoanalys

Jönköpings Internationella Högskola, konstaterade i en nyttoanalys, att Trelleborgs planerade satsning på ny infrastruktur inom ramen för Kuststad 2025 kommer att skapa fastighetsvärden på 4–6 miljarder kronor. Genom att flytta genomfarts- och hamntrafiken ut från staden till en ny ringväg kan vi utveckla nya, attraktiva och kustnära stadsdelar i havsnära läge.

Totalt finns planer för uppemot 7 000 bostäder i de nya Sjöstaden-stadsdelarna – i direkt anslutning till kollektivtrafik, befintlig stadskärna och nära till såväl landsbygd som storstäder och kontinenten. Här skapas också nya lägen för verksamheter och kultur – samt fem kilometer vattenkontakt med attraktiva mötesplatser.

Slutsatsen i nyttoanalysen är att det år 2040 kommer att finnas drygt 55 000 trelleborgare – vilket innebär en ökning på över 10 000 invånare de närmaste två decennierna.

500 miljoner potentiella kunder

I anslutning till ny infrastruktur och Skandinaviens största roro-hamn utvecklas ett verksamhetsområde med stora möjligheter.

Här finns 500 miljoner potentiella kunder inom 50 mils radie och goda kopplingar till nationellt järnvägsnät och sjöfart. Genom att utveckla Business center Trelleborg satsar kommunen på modern logistikverksamhet och multimodala transportlösningar.

Kunskapsintensiva verksamheter ska vara ett inslag som ger synergieffekter som i sin tur leder till fler arbetstillfällen inom alla sektorer.

Vi skapar framtidens Trelleborg

I Trelleborg är vi stolta över vår historia – men vi ser samtidigt vilka fantastiska möjligheter som ligger framför oss.

Tillsammans med invånare, entreprenörer, företag och besökare skapar vi framtidens Trelleborg – med tekniklösningar i framkant.

Välkommen att vara med på resan från hamnstad till attraktiv kuststad!

Intresserad av mark?

Som en del av utvecklingen av Trelleborgs kommun jobbar vi med markanvisningar. Genom avtal om markanvisning fördelar vi mark för ny bebyggelse till olika aktörer och företag.

Du som är exploatör kan göra en intresseanmälan för markanvisning av kommunens mark. Det gör du för varje enskilt projekt när det läggs upp på kommunens webbplats trelleborg.se.

Markanvisningar på kommunens webbplats

Vill du etablera ditt företag här?

I Trelleborgs kommun finns planerad mark tillgänglig för etablering. Kontakta kommunens företagslots om du är intresserad av att etablera ditt företag i Trelleborgs kommun. Du kan få vägledning oavsett om du är intresserad av att köpa mark eller hyra lokal.

Information på kommunens webbplats om företagslotsen

Prenumerera på nyhetsbrev från Trelleborgs kommun

Flera verksamheter i Trelleborgs kommun skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Du som är intresserad av utvecklingen kan prenumerera på nyhetsbreven och på så sätt alltid få ta del av aktuell information.

Prenumerera på något av våra nyhetsbrev.

Trelleborg växer