Potential för utveckling

I Trelleborg finns stor utvecklingspotential för såväl bostadsprojekt som nya verksamheter. Kontakta oss, kom hit och se själv, och utforska möjligheterna för dig och ditt företag!

Som en del av utvecklingen av Trelleborgs kommun jobbar vi med markanvisningar. Genom avtal om markanvisning fördelar vi mark för ny bebyggelse till olika aktörer och företag.

Du som är exploatör kan göra en intresseanmälan för markanvisning av kommunens mark. Det gör du för varje enskilt projekt när det läggs upp på kommunens webbplats trelleborg.se.

I Trelleborgs kommun finns planerad mark tillgänglig för etablering. Kontakta kommunens företagslots om du är intresserad av att etablera ditt företag i Trelleborgs kommun. Du kan få vägledning oavsett om du är intresserad av att köpa mark eller hyra lokal.

Prenumerera på nyhetsbrev från Trelleborgs kommun

Flera verksamheter i Trelleborgs kommun skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Du som är intresserad av utvecklingen kan prenumerera på nyhetsbreven och på så sätt alltid få ta del av aktuell information.

Prenumerera på något av våra nyhetsbrev.

Trelleborg växer