Trelleborg i tillväxt

Trelleborg är landets sydligaste kommun och en del av den attraktiva och expansiva Öresunds- och Östersjöregionen med över fyra miljoner invånare. Kopplingen till övriga Europa är en styrka som gör det möjligt för Trelleborg att utvecklas till en av landets bästa kommuner att leva, bo och verka i. Välkommen att följa med på resan – från hamnstad till attraktiv kuststad!

Trelleborgs kommun genomför just nu det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet är inte bara en satsning på nya stadsdelar, infrastruktur och näringslivsutveckling. Det är starten för hela kommunens identitetsresa.

I artikelserien – Så ser vi på den växande staden – har vi intervjuat några olika personer med anknytning till Trelleborg. I intervjuerna ger personerna sin syn på vad växandet och utvecklingen av staden har för betydelse.

Välkommen att följa med på resan – från hamnstad till attraktiv kuststad!

Här kan du följa utvecklingen genom några framtagna filmer.

Trelleborg växer