Trelleborgs kommun

Med spännande stadsomvandlingsprojekt och infrastruktursatsningar bygger vi just nu en attraktiv kuststad mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen. Vår vision – 50 000 invånare – kommer vi att nå inom ett par år. Trelleborg sjuder av skaparkraft, entreprenörsanda och framtidstro. Vi skapar möjligheter och livskvalitet genom intelligent stadsplanering och omtanke om människa och miljö. Trelleborg växer för framtiden, och du är välkommen att följa med oss på vår resa mot långsiktigt hållbar tillväxt.

En måndagsförmiddag i november togs det första spadtaget för bostadsrättsföreningen Grönskan, som kommer att byggas i stadsdelen Västra Gränstorp i no…

Kommunen utlyste under våren en markanvisningstävling för Västervång, kvarteret Ask. Området är beläget i Trelleborgs tätort, just väster om väg 108, …

Aktuella projekt i Trelleborgs kommun

Kategorier
Alla kategorier
Status
Alla status

Trelleborgs kommun genomför just nu det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet är inte bara en satsning på nya stadsdelar, infrastruktur och näringslivsutveckling. Det är starten för hela kommunens identitetsresa.