Så växer Trelleborg

Trelleborgs kommun är en kommun i ständig tillväxt. Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och i utvecklingsorterna på landsbygden. Kommunens genom tiderna största samhällsbyggnadsprojekt är Kuststad 2025 där helt nya havsnära stadsdelar växer fram – med människan och platsen i fokus.

Vi växer hållbart

När Trelleborg växer så är hållbarhet i fokus. Vi tar ansvar för att växa på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Välkommen att följa med på resan och bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt!

Läs mer om hur vi växer hållbart

Staden växer

Samtidigt som vi är mitt uppe i det största stadsutvecklingsprojektet i Trelleborgs historia – Kuststad 2025 – bygger och utvecklar vi staden på fler områden, både geografiskt och utvecklingsmässigt.

Läs mer om hur staden växer

Kommunen växer

Trelleborg växer – vid havet och på andra ställen. Genom att utveckla de större orterna i kommunen kan vi ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service. De större orterna runt om i kommunen skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden.

Läs mer om hur kommunen växer

Landsbygden utvecklas

Trelleborg har en levande landsbygd med drivna invånare, entreprenörer och företagare med ett stort engagemang. Genom strategier samt olika projekt och satsningar bidrar kommunen till att landsbygden utvecklas.

Läs mer om hur landsbygden utvecklas

Trelleborg växer