Trelleborgs kommun utvecklar staden, orterna och landsbygden – för dig som bor, verkar och lever här. Det är för dig som kommunen bygger nya bostäder, planerar mötesplatser, arbetar fram detaljplaner och skapar möjlighet till etableringar.

Trelleborgs kommun visar upp pågående och planerade projekt på flera olika sätt under processens gång.

Fotograf: Fanny Nyberg

Därför är det viktigt för kommunen att föra dialog med invånare och företagare, både befintliga och framtida. Dialogen handlar både om att berätta vad som planeras från kommunens sida och att lyssna in dina idéer, förslag och åsikter.

Engagera dig på olika sätt

Kommunen jobbar med medborgardialog på flera olika sätt. Därför finns det många sätt för boende och verksamma att engagera sig i Trelleborgs tillväxt och utveckling.

Dialog i rätt form

Utöver det som finns lagstadgat i exempelvis plan- och bygglagen i samband med samråd och granskning av detaljplaner försöker kommunen alltid hitta rätt form för dialog utifrån varje enskilt projekt. Det kan vara fysiska informationsmöten med enskilda, digitala frågestunder öppna för allmänheten eller drop in-träffar där både tjänstepersoner och politiker medverkar.

Medborgarförslag

Som boende i Trelleborgs kommun har du möjlighet att lämna in medborgarförslag via kommunens webbplats trelleborg.se. Du kan också rösta på ett förslag som någon annan lämnat in.

Medborgarförslag – så fungerar det

En miljon idéer

Kommunen arbetar också med medborgarbudget genom ett projekt som kallas för En miljon idéer.

En miljon idéer – så fungerar det

Att tycka till om en detaljplan

Arbetet med detaljplaner styrs av plan- och bygglagen. Om du vill lämna synpunkter på en pågående detaljplan är det viktigt att detta görs på rätt sätt och inom rätt tidsperiod.

Vi listar alla pågående detaljplaner på kommunens webbplats. På sidan för respektive detaljplan redovisar vi i vilket skede arbetet är samt när och hur du kan lämna synpunkter.

Pågående detaljplaner på trelleborg.se

Trelleborg växer