Energimyndigheten stöttar unik energilösning i Västra Sjöstaden

Publicerad:

Trelleborgs kommun strävar efter att växa hållbart. Kommunala bolaget Trelleborgs Energis målsättning är att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle. Nu tilldelas bolaget 1 miljon kronor i stöd från Energimyndigheten för en genomförandestudie av ett nytt energikoncept som bland annat inkluderar vätgasproduktion och lågtempererad fjärrvärme.

Västra Sjöstaden, som är en del av Trelleborgs kommuns största exploateringsprojekt, Kuststad 2025, med cirka 1 800 nya bostäder och kommersiella ytor, är först ut att bebyggas. Energilösningen som nu får stöd av Energimyndigheten avser fastigheten Bogsprötet 3, som ägs tillsammans av fastighetsbolagen Serneke och Granitor, och som ligger i den allra första etappen av Västra Sjöstaden.

Energilösningen som nu får stöd av Energimyndigheten avser fastigheten Bogsprötet 3, som ägs tillsammans av fastighetsbolagen Serneke och Granitor, och som ligger i den allra första etappen av Västra Sjöstaden. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Granitor.

Innovativa lösningar

Magnus Sahlin, VD på Trelleborgs Energi, menar att för att skapa ett samhälle som kan möta de utmaningar som väntar oss inom klimat och hållbarhet, gäller det att ta tillvara på nya lösningar och vara innovativa i hur vi använder dem.

I linje med vår vision om en grönare och mer hållbar framtid för Trelleborg ser vi Energimyndighetens stöd som ett kvitto på att vi bygger något värdefullt för samhället. Genom att investera i innovativa projekt, som den pågående studien för Västra Sjöstaden, kan vi driva på omställningen till en fossilfri framtid, förklarar Magnus Sahlin vidare.

Över en miljon kronor i stöd

Projektet förväntas bidra med energilösningar som är både hållbara och ekonomiskt fördelaktiga och syftar till att skapa en hållbar och motståndskraftig stadsdel.

Baserad på en kombination av lågtempererad fjärrvärme, solceller, batterier och vätgaslagring kommer lösningen skapa stora klimatvärden, men också öka självförsörjningen och motståndskraften för den nya stadsdelen Västra Sjöstaden, berättar Magnus.

Genomförbarhetsstudien, som kommer att fördjupa och utreda risk och säkerhet, projektering av lågtemperaturfjärrvärmenät, affärsmodeller och styrsystem för energisystemet, beviljas drygt en miljon i stöd.

Stödet motiveras av potentialen att bidra till innovation inom lokal energiproduktion och hantering. Studien förväntas redovisas i oktober 2024.

Läs mer på Trelleborgs Energis webbplats.