Full fart framåt i Kuststad

Publicerad:

Exploateringschef Mattias Hägg har sedan augusti 2023 axlat rollen som tillförordnad tillväxt- och näringslivsdirektör och sedan Charlotte Lindström gick i pension i början av 2024, även rollen som projektledare för Kuststad 2025. Nu välkomnar kommunen både Håkan Otterström och Christian Dahl till sina roller.

Mattias Hägg, tf. tillväxt- och näringslivsdirektör berättar om Kuststad 2025 på Real Estate Øresund i Malmö den 8 februari 2024. Foto: Real Estate Øresund.

Efter att tillväxtchef Mårten Olsson lämnade sin tjänst i augusti och Charlotte Lindström gick i pension i början av året, har två viktiga positioner i Trelleborgs kommun varit obesatta. Nu välkomnar kommunen både Håkan Otterström och Christian Dahl till sina roller.

Två viktiga roller för Kuststad 2025

Christian Dahl tillträder tjänsten som tillväxt- och näringslivsdirektör och Håkan Otterström blir projektledare för Kuststad 2025. Ta del av intervjuer med de båda i Kuststads nyhetsbrev.

– Trelleborgs kommun ser fram emot att återigen ha en nyckelperson som projektledare för Kuststad på plats, vilket är avgörande för projektets framsteg, säger Mattias Hägg och berömmer alla medarbetare som har hållit projektet igång trots vakanser.

Mattias Hägg återgår nu till sin roll som exploateringschef och enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning, vilken fortsatt är viktig för Kuststad 2025.

– Det är ett stort team som arbetar med Kuststad, och jag kommer att vara engagerad i rollen som exploateringschef i alla frågor som rör genomförandet och i dialoger med exploatörer med mera.

Mattias Hägg ser fram emot att kunna fokusera mer på mark- och exploateringsfrågorna. Bland annat ska han vara med och utveckla en gemensam process för hantering av förvaltningsövergripande kommunala projekt.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och förverkliga de stora projekten och den potential som finns i Trelleborg, säger Mattias och berättar att för att kunna genomföra alla stora utvecklingsprojekt, inte minst Kuststad 2025 med dess komplexa delar, behöver kommunen utveckla projektprocesserna ytterligare.

Mattias har också ambitionen att ta fram en övergripande markstrategi för kommunen.

– Det är något som jag ser att vi behöver få på plats men ännu inte har haft möjlighet att genomföra.

Läs mer i Kuststads nyhetsbrev