Håkan Otterström ny projektledare för Kuststad 2025

Publicerad:

Den 15 mars börjar Håkan Otterström som ny projektledare för Kuststad 2025. Håkan har lång erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen från den privata sektorn.

Håkan kommer närmast från Wästbygg Projektutveckling där han varit affärsutvecklingschef i region syd. Dessförinnan har han haft ett flertal olika roller på Veidekke och Skanska. Under sina drygt 30 år i branschen har han bland annat arbetat med stora utvecklingsprojekt i Skåne.

Projektledarrollen för Kuststad avgörande

Exploateringschef Mattias Hägg har sedan augusti 2023 fungerat som tillförordnad tillväxt- och näringslivsdirektör samt projektledare för Kuststad 2025 sedan Charlotte Lindström gick i pension tidigt 2024. Mattias välkomnar Håkan och berömmer samtidigt alla medarbetare som har hållit projektet igång trots vakanser.

– Trelleborgs kommun ser fram emot att återigen ha en nyckelperson som projektledare för Kuststad på plats, vilket är avgörande för projektets framsteg. Jag är övertygad om att Håkans projektledaregenskaper och erfarenhet från stora stadsomvandlingsprojekt i bland annat Sorgenfri och Hyllie kommer att bidra till genomförandet av Kuststad 2025 och Trelleborgs identitetsresa i stort, säger Mattias Hägg.

Håkan Otterström har följt Kuststad 2025 sedan starten och ser fram emot att arbeta med ett stadsutvecklingsprojekt som han anser är ett av de mest intressanta i kanske hela Sverige.

– Trelleborg har en enorm potential för tillväxt och utveckling och jag ser fram emot att få jobba med alla spännande delprojekt som satsningen innebär, säger Håkan och det helhetsgrepp som Trelleborg har tagit, där olika områden som infrastruktur, näringslivsutveckling och bostadsbyggande integreras på ett sätt som verkligen kommer att gynna invånarna och regionen som helhet.

Hans första steg kommer att vara att lyssna. Att förstå hur medarbetare, ledning och samarbetspartners ser på Trelleborg och den framtida utvecklingen är avgörande för att kunna forma en framgångsrik strategi.

– Jag hoppas kunna ha stor nytta av erfarenheterna från mina tidigare uppdrag inför det som väntar i Trelleborg. Stadsutveckling gör man tillsammans; kommun, exploatörer och byggherrar med flera och det gäller att förstå varandras drivkrafter och hantera utmaningar med respekt för varandras professioner, berättar Håkan.

Läs intervjun med Håkan i Kuststads nyhetsbrev