Sjöstaden, där staden möter havet – en film om hur Trelleborg växer

Publicerad:

I samband med att Trelleborgs kommuns framtidsdag ägde rum tidigare i år, togs den första filmen i en kommande serie fram. Filmserien ska beskriva hur Trelleborg växer, område för område, med syfte att ge en pedagogisk och lite visionär bild av hur staden utvecklas. Första delen handlar om Sjöstaden, där staden möter havet.

Trelleborg växer – Sjöstaden, där staden möter havet

Att skapa platser i havsnära lägen är en viktig målsättning för utbyggnadsområdena Sjöstaden och Västra Sjöstaden i Trelleborg. Platserna ska locka människor till möten, upplevelser, rekreation och lugn. När hamnen flyttar frigörs det gamla hamnområdet och det mest centrala läget vid centralstationen. Mer än fem kilometer kuststräcka blir tillgänglig för allmänheten. Hur kommer Sjöstaden att se ut? Vad hoppas trelleborgarna på, när staden möter havet?

Trelleborg i tillväxt

Framtids- och innovationsdagen 2022 (trelleborg.se)