Titta in i den framtida Sjöstaden i Trelleborg

Publicerad:

Ny 3D-modell ger en bild av den framtida stadsdelen.

Nu kan du digitalt ”vandra runt” i Sjöstaden, en stadsdel som ännu inte finns. Du styr själv stegen och väljer vad du vill se. Den nya 3D-modellen ger en bild av bebyggelsens placering, var grönområden och promenadstråk planeras och stadsdelens förhållande till hamnbassängerna och den befintliga staden. Den kommande Sjöstaden i Trelleborg är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Den nya 3D-modellen skapar möjligheter att se den planerade Sjöstaden ur nya vinklar.

Uppbyggd enligt planprogrammet

Modellen är uppbyggd enligt det planprogram för området som varit på samråd och i nuläget är aktuellt. Efterhand som planeringen för området fortlöper och detaljplaner tillkommer, kommer också 3D-modellen att utvecklas, byggas på och bli mer detaljerad.

Som indikatorer finns de kulturhistoriska byggnaderna i centrala Trelleborg, liksom gällande detaljplaner och översiktsplaner, med i modellen. Den intresserade kan också titta på siktlinjer och hur skuggor faller.

Verktyget för 3D-modellen heter Arcgis urban och används bland annat av stadsplanerare för att digitalt bygga tredimensionella modeller av planerade nybyggnationer och stadsutvecklingsprojekt.

Sjöstaden först ut

Först ut att publiceras i 3D-formatet är alltså en modell över Sjöstaden. Fler 3D-modeller över andra stadsutvecklingsprojekt och nybyggnationer i staden kommer att publiceras efterhand.

Verktyget Arcgis urban har många funktioner och finesser, det är bara att prova sig fram. För att komma i gång så finns det instruktioner via rubriken längre ner på sidan.

Använd dator

3D-modellen är inte anpassad för att visas på mobil. Därför rekommenderar vi att du använder dator och datormus, när du navigerar i modellen. Modellen fungerar bra i alla webbläsare med undantag av Internet explorer. Det kan ta en liten stund för hela modellen att laddas upp när du kommer till sidan.

  • Det är enklast att navigera med datormus. Rotera modellen genom att högerklicka – håll ned knappen medan du roterar
  • Flytta runt modellen genom att vänsterklicka – håll ned knappen medan du drar kartvyn åt sidorna eller upp/ned
  • Zooma in eller ut genom att till exempel använda scroll-hjulet på din markör eller genom att ställa markören i kartmodellen, håll ned ctrl-knappen på tangentbordet och dra fingrarna från mitten och utåt på pekplattan på din laptop.
  • Det går även att navigera med hjälp av tangentbordet. Med pilarna (flyttar framåt/bakåt/åt sidan) och bokstäverna W, A, S och D (roterar åt olika håll).

  Längst ner till höger finns några verktyg för att mäta (avstånd, area, siktlinje, skapa sektorer av byggnader, horisontellt och vertikalt, skapa en profil av mark och byggnader, skapa en kuggförskjutningsanalys), se skuggor, gatunivåbilder (dra in i kartan), växla till 2D vy, rotera mot norr.

  Klickar du på de tre sträcken kan du tända upp Flygfoto från 2022, och Översiktsplaner. Under Projekt, Planer och Indikatorer finner man de projekt som är inlagda i modellen samt de inlagda indikatorerna.

Sjöstaden i 3D-modell.
Sjöstaden i 3D-modell, sett från ”Mudderberget”.
På vandring i Sjöstaden via 3D-modellen.