Trelleborg satsar på samverkan för en levande stadskärna med BID

Publicerad:

Tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor lägger Trelleborgs kommun grunden till en modell för samverkan, Business improvement district (BID).

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Avtalet innebär att Trelleborgs kommun tillsammans med ett brett nätverk av intressenter får hjälp av Svenska stadskärnor att lägga grunden till en samverkansmodell, som i sin tur kan mynna ut i en dynamisk och hållbar stadsutveckling som gynnar både näringsliv och invånare.

En affärsutvecklingsplan kommer att tas fram som ska leda till förbättringar inom områden som infrastruktur, handel, turism och kultur. Dessutom kommer det att skapa nya möjligheter för företag att växa och utvecklas, vilket i sin tur kan leda till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Trelleborg. Med detta initiativ strävar Trelleborgs kommun efter att skapa en levande och attraktiv stadskärna som är redo att möta framtidens utmaningar.

Flera delaktiga

Under de arton månader som avtalet löper, kommer Svenska stadskärnor att kompetensförstärka och inspirera samtliga deltagare i platsutvecklingen enligt en coachande modell. Ett uppstartsmöte kommer att äga rum digitalt den 7 mars klockan 08.30. Inbjudan kommer att skickas ut om ett par dagar.

– Vi vill ha flera delaktiga intressenter i Trelleborg med i arbetet, säger Erik Lundström, näringslivspolitiskt kommunalråd. Till exempel kommer näringsidkare, fastighetsägare och inte minst kommunens egna organisationer att erbjudas att delta.

Målinriktat arbete

Svenska stadskärnors modell handlar om organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring en gemensam målbild och vision för arbetet med stadskärnan. Dessutom ska affärsplan upprättas med finansieringsmodell och tillhörande budget.

– Målformuleringen ska vi sätta tillsammans i samverkan, men att vi vill få till en trivsam, trygg och levande stadskärna i Trelleborg är förstås uppenbart, säger Erik Lundström. Genom avtalet vi nu gått in i finns möjlighet att söka till priset för ”Årets stadskärna”.

Modell för platsutveckling

Modellen för det kommande arbetet syftar till att stärka olika samverkansprocesser med hänsyn till intressenternas medverkan och insatser. Intressenterna är exempelvis kommunen och dess olika förvaltningar och bolag, olika fastighetsägare, handel och service, hotell, restauranger, kultursektor, turism-, besöks- och rekreationsnäringar med flera. Det innebär att parter som involveras samtidigt kan vara konkurrenter och kollegor som representerar såväl privata, offentliga som ideella organisationer.

– Styrkan med modellen är att vi kompetenshöjer och coachar samtliga intressenter i processen samtidigt. Allt för att ta tillvara den spetskompetens, kunskap och erfarenheter som finns hos de olika intressenterna, säger Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska stadskärnor.

Samverkan för en levande stadskärna – BID

Kontakt:

Vet du med dig att du vill och kan delta i arbetet och har idéer att bidra med,  kontakta näringslivschef Zouhair Arabi Eter.

Zouhair Arabi Eter, näringslivschef, e-post: zouhair.arabi-eter@trelleborg.se