Äldreboende och flerfamiljshus i centrum

  • Bostäder
  • Vård och omsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Nybyggnation av äldreboende och flerfamiljshus.

Byggnaderna uppförs i mellan 3 till 7 våningar.

Äldreboendet drivs av Attendo enligt konceptet Sport och Spa med fokus på rörlighet och välmående och inflyttning skedde vintern 2019.

Fasad i olika färger och material.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: 54 lägenheter i äldreboende. Ca 135 lägenheter i flerfamiljshus

Exploatör: Eirhem