Bostäder och centrumverksamheter i Beddingestrand

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På naturskönt kustnära läge i vackra Beddingestrand vill Trelleborgs kommun skapa en blandad bostadsbebyggelse med centrumverksamheter som lokaler för handel och kontor.

De två utvalda exploateringsområdena är centralt placerade i orten, med närhet till kollektivtrafik, ett flertal restauranger och butiker. Såväl lokalgator som parkeringsmöjligheter kommer att finnas.

Här är det nära till salta bad från våra långa sandstränder, eller varför inte från den nyanlagda bryggan vid Beddinge havsbad, ett stenkast bort?

Områdena som är aktuella för utveckling är markerade i kartan.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Bostäder

Fastighet: Lilla Beddinge 24:1

Exploatör: Bedinge Golfklubb

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas under våren 2023.