Bostäder och centrumverksamheter i Beddingestrand

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På naturskönt kustnära läge i vackra Beddingestrand vill Trelleborgs kommun skapa en blandad bostadsbebyggelse med centrumverksamheter som lokaler för handel och kontor. Den norra delen av planområdet intill golfbanan föreslås bli en expandering av golfbanan västerut.

Planområdet är centralt placerat i orten, med närhet till kollektivtrafik, ett flertal restauranger och butiker.

Här är det nära till salta bad från våra långa sandstränder, eller varför inte från den nyanlagda bryggan vid Beddinge havsbad, ett stenkast bort?

Områdena som är aktuella för utveckling är markerade i kartan.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Bostäder

Fastighet: Lilla Beddinge 24:1

Exploatör: Bedinge Golfklubb

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas under hösten 2024.