Bostads- och verksamhetsutveckling inom Övre och Stadsparken

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Verksamhetsområde

Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik i Trelleborg har kommunen nu möjliggjort för en förtätning av ett större område, Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 650 bostäder med inslag av verksamhetslokaler, ett mobilitetshus, en förskola samt en stor temalekplats.

 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Området Övre och Stadsparken utgör ett delområde av denna stora förtätning. Detaljplanens syfte är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till en funktionsblandad stadsbebyggelse och skapa allmän plats som binder samman staden.

Inom planområdet för Övre och Stadsparken kommer cirka 350 bostäder, verksamhetslokaler på strategiska platser där områdets huvudstråk prioriterats, samt ett mobilitetshus som inrymmer 183 parkeringsplatser, bostäder, livsmedelsbutik samt diverse servicefunktioner att uppföras.

Typ av projekt: Cirka 350 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en temalekplats.

Exploatörer: KvarnHUB, Granitor, Hyresbostäder i Malmö AB, Omniplan, TrelleborgsHem och 3HUS.

Tidplan: Första etappen påbörjades våren år 2022. Andra etappen beräknas starta våren 2023.