Bostadsbebyggelse i Gislövs by - stationsbyn

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I Gislövs by, öster om Trelleborg i det vackra landskapet på Söderslätt, planeras bostadsbebyggelse, som bygger vidare på banvallens sträckning genom byn. I möjligaste mån anpassas den nya bebyggelsen till befintliga bebyggelsestrukturer och den omgivande grönskan.

Typ av projekt: 20-25 småhus och radhus.

Exploatör: Jan Andersson, TBG Bygg & förvaltning AB

Tidplan: Planen ställs ut på samråd i höst och planeras antas första eller andra kvartalet 2022.