Bostadsrätter i Smygehamn med havet och naturen som närmsta granne

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På Netzéns väg i Smygehamn bygger TrelleborgsHem 42 nya bostadsrätter i form av parhus i ett till två plan. Här bor du med havet och naturen som närmsta granne.

Netzéns väg Smygehamn, Trelleborgshem

Typ av projekt: 42 bostadsrätter

Exploatör: AB TrelleborgsHem

Tidplan: Preliminär inflyttning februari 2024

AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem

Telefonnummer
0410-190 50