Flerfamiljshus i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Syftet med att ta fram ny detaljplan är att göra det möjligt att bygga ett nytt flerfamiljshus på en fastighet i centrala Trelleborg.

Karta som visar planområdet.

Fotograf: Trelleborgs kommun