Flerfamiljshus med verksamhetslokal på Fagerängen i Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På Fagerängen i nordöstra Trelleborg planeras ett nytt flerfamiljshus med verksamhetslokal i bottenvåningen. Kommunen arbetar med detaljplanen för området Getingen 1 för att möjliggöra de nya planerna.

Området Getingen 1 ligger i Fagerängen i Trelleborg.

Typ av projekt: Flerfamiljshus med bostadslägenheter och verksamhetslokal

Fastighet: Getingen 1

Exploatör: Okänd

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas hösten 2024