Hyresrätter i östra Trelleborg nära till hav, strand och grönområde

 • Bostäder
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Stuckatören är ett förtätningsprojekt där man tar till vara på de ytor som finns för att bygga nya bostäder på och samtidigt skapa en mer stadsmässig entré till Trelleborg österifrån.

Precis intill bostadsområdet gränsar natursköna Österlidsparken som bjuder på underbara grönytor och trevliga promenadstråk. Vill man hellre gå ner till havet och stranden så är det bara 800 meter bort, en kort promenad på drygt 10 minuter.

Projektet rymmer totalt 46 lägenheter fördelat på 1, 2 och 3 rum och kök i varierande storlekar mellan 35-72 kvadratmeter.

 • 22 stycken 1 rum och kök, 35 kvadratmeter
 • 23 stycken 2 rum och kök, 45 kvadratmeter
 • 1 styck 3 rum och kök, 72 kvadratmeter

Typ av projekt: 46 hyresrätter

Exploatör: TrelleborgsHem

Tidplan: Preliminär inflyttning hösten 2022

AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem

Telefonnummer
0410-190 50