Hyresrätter i Tappershus i Anderslöv

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Med varsam hand byggs anrika Tappershus om till 37 fräscha lägenheter. Samtidigt uppförs en helt ny byggnad med ytterligare 20 lägenheter. Totalt kommer det att bli 57 hyresrätter i Tappershus.

Typ av projekt: 57 hyresrätter

Exploatör: AB TrelleborgsHem

Tidplan: Preliminär inflyttning hösten 2023

AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem

Telefonnummer
0410-190 50