Ny förskola på Högalid

  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Genom att ändra i befintlig detaljplan skapar vi möjlighet att bygga för framtidens kommuninvånare!

En ny förskola i lågmäld kubistiskt design kommer att ersätta den nuvarande äldre förskolan på Högalid i Trelleborg. Förskolebyggnaden får två våningar och kommer att placeras på en redan uppvuxen, grön förskoletomt om 6000 kvadratmeter i centralt läge. Här kommer omkring 200 barn att få möjlighet att utvecklas i en säker, trygg och pedagogisk miljö.

Den nya förskolan planeras få två våningar.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Förskola

Fastighet: Högalid 63

Exploatör: AMW Gruppen

Tidplan:Detaljplanen vann laga kraft 2021-09-14. Ny förskola öppnade i december år 2022. Slutligt färdigställande av skolgården utfördes under år 2023.