Ny grundskola, Internationella Engelska skolan, och förskola i östra Trelleborg

  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Grundskola och förskola i östra delen av Trelleborg, norr om Fagerängen, har byggts ut. Skolan inrymmer Internationella Engelska skolan som hyresgäst. Byggnaden är uppförd i tre våningsplan med bland att tillagningskök, matsal och specialsalar för hemkunskap, slöjd och musikundervisning.

Fasaden består av perforerad anodiserad aluminium med en gyllene ton. Taket har försetts med inslag av sedum och solceller. Byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning om Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning.

Byggnationen stod klar till höstterminen 2022.

Internationella Engelska skolans framtida skolgård.

Fotograf: Hemsö

Typ av projekt: Nybyggnation av grundskola för cirka 700 elever i årskurs F-9 och fritids samt förskola för cirka 160 barn.

Exploatör: Hemsö Fastighets AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-07. Grundskolan och förskolan färdigställdes till höstterminen 2022.