Ny grundskola, Internationella Engelska skolan, och förskola i östra Trelleborg

  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Nybyggnationen av grundskola och förskola i östra delen av Trelleborg, norr om Fagerängen, börjar ta form. Skolan kommer inrymma Internationella Engelska skolan som hyresgäst.

Byggnaden uppförs i tre våningsplan med bland annat tillagningskök, matsal och specialsalar för hemkunskap, slöjd och musikundervisning.

Fasaden kommer bestå av sträckmetall i anodiserad aluminium med en gyllene ton. Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning om Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning. Byggnationen planeras stå klar till höstterminen 2022.

Internationella Engelska skolans framtida skolgård.

Fotograf: Hemsö

Typ av projekt: Nybyggnation av grundskola för cirka 700 elever i årskurs F-9 och fritids samt förskola för cirka 160 barn.

Exploatör: Hemsö Fastighets AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-07. Byggnation pågår. Grundskolan och förskolan väntas stå klara till höstterminen 2022.