Ny tillfart och ökad tillgänglighet till verksamhetsområde

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Planläggningen syftar till att möjliggöra för in- och utfart mot Tommarpsvägen väster om planområdet.

Typ av projekt: Infrastruktur.

Exploatör: Trelleborgs kommun.

Tidplan: Kvartal 1 2024.