Ombyggnad av Valengallerian och nya bostäder mitt i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trelleborgs centrala galleria planeras att få ett ansiktslyft samtidigt som det möjliggörs för nya bostäder ovanpå gallerian.

Fastighet: Valfisken större 45

Exploatör: Point Properties

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas våren 2023