Ombyggnad av Valengallerian och nya bostäder mitt i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trelleborgs centrala galleria planeras att få ett ansiktslyft samtidigt som det möjliggörs för nya bostäder ovanpå gallerian.

Fastighet: Valfisken större 45

Exploatör: Point Properties

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas tidigast våren 2025