Radhus i bostadsrättsföreningen Granlunda i Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Haaks stenhus bygger tio radhus i en bostadsrättsförening på området Granlunda i Trelleborg. Området finns på Östervång i norra Trelleborg mellan Liljeborgsgatan och Korngatan i söder och upp till korsningen Vindarnas väg och Östervångsvägen i norr. Området gränsar till öppna landskap och till befintlig bebyggelse. Vångavallen och Östervångsparken finns inom promenadavstånd.

Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 150 och 250 kvadratmeter. Byggstart skedde under 2021.
Inom kvarteret kommer det att finnas en gemensam uteplats för bostadsrättsföreningen. Bostäderna väntas få en varierande karaktär och kompletteras med ny lokalgata, cykelnät och parkeringar. Inom området har cirka 25 lägenheter i flerfamiljshus tidigare uppförts.

Typ av projekt: Tio radhus i bostadsrättsform

Exploatör: Haaks stenhus

Tidplan: 2021-2023. Inflyttning är planerad till början av 2023. Vissa arbeten med färdigställande av gator återstår.