Småhusbebyggelse i Gislövs by

  • Bostäder

I Gislövs by strax öster om Trelleborgs tätort planeras småhusbebyggelse längs med Nygårdsvägen. Husen kommer att komplettera den befintliga bebyggelsen av småhus i byn på vackra Söderslätt.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enbostadshus i den södra delen av Gislöv, anpassade till kringliggande bebyggelse.

Typ av projekt: 4 – 6 småhus

Fastighet: Gislöv 16:35

Exploatör: Magdalena Pålsson

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas hösten 2024.