Småhusbebyggelse i Gislövs by

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I Gislövs by strax öster om Trelleborgs tätort planeras småhusbebyggelse längs med Nygårdsvägen. Husen kommer att komplettera den befintliga bebyggelsen av småhus i byn på vackra Söderslätt.

Typ av projekt: 4 – 6 småhus

Fastighet: Gislöv 16:35

Exploatör: Magdalena Pålsson

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas vid årsskiftet 2022/23