Trygghetens hus i norra Trelleborg

  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trygghetens hus med Trelleborgs nya brandstation där Räddningstjänsten huserar, är strategiskt placerad i den norra delen av staden vid Lundavägens infart. Placeringen möjliggör för korta utryckningstider. Byggnaden är uppförd i två plan med tegelfasad och brutet tak i vinklar. Förutom brandstation finns kontorsutrymmen i byggnaden. Även kommunens trygghetsvärdar utgår från Trygghetens hus.

Byggnationen invigdes oktober 2020.

Läs om Räddningstjänsten på trelleborg.se

Trygghetens hus är strategiskt placerat, intill Lundavägen, vid in- och utfarten till Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Typ av projekt: Brandstation och kontorslokaler.

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Byggnationen är färdigställd och brandstationen invigdes i oktober 2020.