Ungdomslägenheter i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trelleborgshem bygger vindslägenheter i kvarteret Gravströmmen som en satsning i att erbjuda fler bostäder till den yngre målgruppen. Bostadsområdet ligger i centrala Trelleborg, precis utanför stadskärnan med direkt närhet till stora grönområden, handel och lokaltrafik.

Projektet rymmer 19 lägenheter i form av hyresrätter på ett rum och kök i storleken 33-35 kvadratmeter.

Typ av projekt: 19 lägenheter i form av hyresrätter på 1 rok i storlek 33-35 kvadratmeter.

Exploatör: TrelleborgsHem

Tidplan: Preliminär inflyttning för etapp ett är på hösten 2023.

AB TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem

Telefonnummer
0410-190 50