Utbyggnad av fjärrvärmeverk

  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I Trelleborgs norra delar i direkt anslutning till befintligt fjärrvärmeverk planeras utbyggnad av ett nytt fjärrvärmeverk för att kunna möta den framtida efterfrågan på värme i de bostäder kommunen planerar för.

Typ av projekt: Utbyggnad av fjärrvärmeverk

Fastighet: Östervång 2:64 med flera

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas tidigast hösten 2025