Utveckling av vandrarhemmet vid Smygehuk fyr

  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I anslutning till Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, finns Smygehuks fyr där det sedan många år finns möjlighet att bo på vandrarhem i en unik miljö.

Kommunen har tagit fram en detaljplan för platsen med syfte att göra det möjligt att utveckla vandrarhemmet och skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Planen gör det även möjligt att säkerställa det som redan finns inom området (som det befintliga vandrarhemmet och parkering).

Området runt Smyge fyr ska få en ny detaljplan för att kunna utvecklas.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Vandrarhem

Fastighet: Östra Torp 5:17

Exploatör: Trelleborgs kommun