Utvidgning av västra verksamhetsområdet i Trelleborg

  • Verksamhetsområde

En detaljplan är under framtagande med syfte att utvidga Västra Verksamhetsområdet för att göra det möjligt för fler verksamheter att kunna etablera sig inom området.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I områdets södra delar ska Sysavs verksamhet kunna utvidgas, i de norra delarna som är synliga från Hedvägen ska det även möjliggöras för fordonshandel och i områdets östra del möjliggörs för besöksanläggning.

Planen är att västra verksamhetsområdet vid Ståstorp i Trelleborg ska kunna utvidgas.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Nytt verksamhets- och industriområde

Fastighet: Ståstorp 3:1 med flera

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas årsskiftet 2024/2025.