Utvidgning av västra verksamhetsområdet i Trelleborg

  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

En detaljplanen kommer att tas fram för västra verksamhetsområdet i Trelleborg, som syftar till att området ska kunna utvidgas. Området ska kunna exploateras med verksamheter och industri och även Sysavs verksamhet kunna rymmas inom området.

Planen är att västra verksamhetsområdet vid Ståstorp i Trelleborg ska kunna utvidgas.

Typ av projekt: Nytt verksamhets- och industriområde

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen beräknas kunna antas under fjärde kvartalet 2022.