Åtta villatomter norr om attraktiva Skegrie

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På Torvängarna strax norr om attraktiva byn Skegrie mellan Trelleborg och Vellinge planerar Trelleborgs kommun just nu för åtta villatomter om cirka 500 kvadratmeter per tomt. De framtida villorna kommer att formges efter slättens lågmälda formspråk och den kringliggande bebyggelsen.

De åtta tomterna grupperas kring en egen stillsam återvändsgata. Här skapas en boendemiljö med vida utblickar, goda pendlingsmöjligheter och utbyggd service med skolor och välfungerande infrastruktur, inbäddat i redan befintlig grönska bland lummiga lövträd.

Planhandlingar

Typ av projekt: Åtta villatomter om cirka 500 kvadratmeter.

Exploatör: Exploatör inte utsedd.

Tidplan: Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 2021.