Åtta villatomter norr om attraktiva Skegrie

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplanAntagande av detaljplanDetaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden alternativt Kommunfullmäktige. Tre veckor efter planen antagits kan berörda överklaga detaljplanen. För mer information om projektet och överklagningstid se Trelleborg.se.
  • Laga kraft
  • Klart

På Torvängarna strax norr om attraktiva byn Skegrie mellan Trelleborg och Vellinge planerar Trelleborgs kommun just nu för åtta villatomter om cirka 500 kvadratmeter per tomt. De framtida villorna kommer att formges efter slättens lågmälda formspråk och den kringliggande bebyggelsen.

De åtta tomterna grupperas kring en egen stillsam återvändsgata. Här skapas en boendemiljö med vida utblickar, goda pendlingsmöjligheter och utbyggd service med skolor och välfungerande infrastruktur, inbäddat i redan befintlig grönska bland lummiga lövträd.

Typ av projekt: Åtta villatomter om cirka 500 kvadratmeter.

Fastighet: Skegrie 43:7

Exploatör: Exploatör inte utsedd.

Tidplan: Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige och sedan överklagad.