Villor och radhus i Snarringe

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Ny bebyggelse i Snarringe i form av 18 villor och 18 radhus.

Bostadsområdet ligger nära Skegrie där service i form av skola, förskola, lekplats, idrottshall, fotbollsplaner och grönområde mm finns.

Snarringe förtätades med villor och radhus.

Fotograf: We construction

Typ av projekt: 18 villor och 18 radhus

Exploatör: We Construction

Tidplan: Färdigt