Villor vid Klagstorps bangård

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Klagstorp i norra Trelleborgs kommun uppstod en gång som stationssamhälle vid den gamla järnvägen. I tätorten, som ligger mitt i det natursköna Söderslätt, planeras ny villabebyggelse.

Vid Klagstorps bangård förbereds cirka fem villatomter. Trelleborgs kommun planerar att fördela tomterna via kommunens tomtkö. Kommunens tomtkö håller på att avvecklas och om de som redan står i kommunens tomtkö tackar nej till tomterna, finns planer på att sälja tomterna via mäklare. Tomterna kommer att säljas till privatpersoner.

Kommunal tomtkö 

Typ av projekt: planering för cirka fem villatomter

Exploatör: —

Tidplan: —