Exploatörsträffen i Trelleborg går av stapeln fredagen den 29 september 2023. Exploatörsträffen äger rum på Parken i Trelleborg, Norregatan 46-48, Trelleborg.

Här hittar du det material som presenteras på träffen. Presentationerna från scenen finns via länkar längst ner på sidan. Material som visades på de olika stationerna hittar du via knapparna överst på sidan.

Trelleborg växer! Välkomna!

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Program

Klockan 09.00 – 09.45 – Inledande föredrag

  • Inledning och välkomsthälsning – Mattias Hägg, tf tillväxtchef
  • Kommunens ambitioner och utvecklingsriktning – Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande
  • Sjöstaden, Västra sjöstaden och Kuststad 2025 – Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025
  • Pågående och kommande exploateringsprojekt – Mattias Hägg, tf tillväxtchef
  • Avslutning och introduktion av mingelstationerna – Mattias Hägg, tf tillväxtchef

Klockan 09.45 – 11.30 – Mingelstationer

Möten, mingel och möjlighet att ta del av information vid olika mingelstationer i lokalen. Stationerna bemannas av Trelleborgs kommuns exploateringsingenjörer, stadsarkitekter och tjänstepersoner som arbetar med stadsutvecklingsområden i kommunen.

Bilder och presentationer från respektive station finns i länkarna högst upp på den här sidan.

Kommunledningsförvaltningen