Exploatörsträffen i Trelleborg lockade stort deltagande

Publicerad:

Den 29 september samlades ett 70-tal exploatörer, fastighetsbolag och andra branschföretag från södra Sverige för Exploatörsträff i Trelleborg. Trelleborgs kommun stod bakom evenemanget som berättade om stadens kommande projekt och utvecklingsmöjligheter.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist och oppositionsrådet Lennart Höckert hälsade inbjudna representanter från byggföretag och exploatörer välkomna till 2023 års Exploatörsträff Trelleborg.

Under dagen fick deltagarna höra om stadens ambitioner och mål för framtidens Trelleborg, aktuella projekt som är på gång i staden samt vad som händer i stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Det gavs också möjlighet att fördjupa sig inom olika områden i kommunen där ansvariga tjänstepersoner från kommunen förmedlade stadens planer och visioner. Fördjupningsområdena handlade bland annat om Centrala Trelleborg, Sjöstaden och Västra Sjöstaden, Business Center Trelleborg och ringvägen, Livskraftiga kransorter, Lokalförsörjning, Norra Trelleborg, Trelleborgshem samt Aktuella markanvisningar.

– Med Exploatörsträffen berättar vi för världen att Trelleborg är en stad med stora tillväxtambitioner och med en öppen dialog vill vi välkomna branschen att vara med på resan, säger Mattias Hägg, tf tillväxt- och näringslivsdirektör i Trelleborgs kommun.

Ta del av dagens presentationsmaterial och kolla på mingelbilder från dagen på
Exploatörsträff 2023