Kommunen samarbetar med exploatörer för att skapa framtidens stadsdel

Publicerad:

Trelleborg utvecklas från hamnstad till kuststad, och det görs i samarbete mellan kommunen och andra aktörer. I det gamla hamnområdet går företagen Skanska och Balder ihop med kommunen för att skapa morgondagens hållbara stadsdel.

Kuststad 2025 är uppdelat i olika delprojekt. Delar av projektet är samfinansierade av EU. Visionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut (bild: EGA)

– Trelleborg är en härlig stad som jag ser mycket potential i. När det ska ske så här stora förändringar vinner både staden och de privata aktörerna på att sätta samarbetet i fokus. Med många kompetenser samlade så kan vi tillsammans ta fram attraktiva planer som har bra genomförandemöjligheter och ger staden och alla invånare det som efterfrågas. Genom att sätta samarbete i fokus undviker vi suboptimeringar och revirtänk mellan parterna.

Det säger Daniel Fex, affärs- och projektutvecklare vid Skanska. För honom och för Skanska är det viktigt att få vara med från början och lägga grunden till framtidens hållbara samhälle. Dialogen mellan bolagen och kommunen fungerar mycket väl, vilket är särskilt viktigt eftersom projektet även innehåller stora utmaningar, säger han:

– Det är en gammal hamn som ska repareras, broar ska byggas och mark ska saneras, det är kostsamt och innehåller en hel del risk. Tillsammans hittar vi rätt vägar för att göra detta på ett balanserat sätt.

Med planerad byggstart 2026 finns stora möjligheter att skapa rätt förutsättningar för den nya stadsdelen. Visionsarbetet görs tillsammans mellan parterna Balder, Skanska och Trelleborgs kommun och Daniel Fex ser mycket positivt på samarbetet och den goda dialogen.

– Det är i sådana här projekt som Skanska som stort bolag verkligen kan göra nytta, med vår kunskap och vår erfarenhetsbank. Här kan vi vara med och ta ett brett samhällsansvar och det är väldigt viktigt för oss. Vi har ett uttalat mål att alla egenutvecklade projekt ska vara klimatneutrala till år 2030 och här är vi med från grunden och kan bidra på ett bredare plan.

Joakim Gralén, Fastighets AB Balder, säger att man nu tittar på former för samverkan. Om allt går som det är tänkt ser han fram emot många års samarbete där han hoppas att Balder kan bidra på flera nivåer.

– Dels i utvecklingsprocessen, då vi har en god kunskap om stadsutveckling. Vi jobbar med utveckling av stora områden i både Stockholm och Göteborg. Dels i genomförandeskedet, där vi tillsammans med Skanska kan vara en garant för att det här verkligen händer, avslutar Joakim Gralén.