Trelleborg har inlett förvandlingen från tydlig hamnstad till att bli både en lockande kuststad och en betydelsefull port till Sverige och Skandinavien.

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 7 000 nya bostäder i havsnära läge. Projektet utvecklar Trelleborgs potential, utnyttjar kommunens strategiska läge och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

I filmklippet berättar processledare Charlotte Lindström om de olika satsningarna inom ramen för Kuststad 2025 och hur de hänger ihop.

Trelleborg växer vid havet – och på andra ställen!

Med Kuststad 2025 är vi mitt uppe i det största stadsutvecklingsprojektet i Trelleborgs historia.

När vår hamn flyttar österut frigörs massor av potential som vi nu tar tillvara. Nya lättillgängliga stadsdelar ersätter de gamla stängda verksamhetsytorna och staden kan återfå kontakten med havet. Stadsdelarna Sjöstaden och Västra sjöstaden bjuder in till promenad längs fem kilometer kajkant med utblickar mot hav, himmel och horisont. I det gamla hamnområdet skapas en mix av verksamhetslokaler, fler än 7 000 havsnära bostäder, och nya attraktiva mötesplatser.

Långsiktig satsning

Inom ramen för Kuststad utvecklar vi inte bara havsnära bostadskvarter. Hela staden ritas om, växer och får nya rum. Med Kuststad gör vi en strategisk och långsiktig satsning på näringsliv, infrastruktur och samhällskritisk service. Östra verksamhetsområdet utvecklas till Business Center Trelleborg. Där får vi ett unikt läge för logistikverksamhet, godshantering och nytänkande – i direkt anslutning till den ringväg som möjliggör hela utvecklingen mot en modern, attraktiv kuststad.

Genom projektet Kuststad 2025 tar Trelleborg sikte på framtiden.

Fotograf: Erik Giudice Architecture

Gemensam satsning på framtidens Trelleborg

I vårt nya Trelleborg finns plats både för dagens och morgondagens trelleborgare, för besökare och för företag. Pågående och kommande projekt skapar tillväxt och förvandlar den gamla hamnstaden till en modern, spännande, bubblande och hållbar kustmetropol som ska hålla i generationer framåt. Utvecklingen genererar service, arbetstillfällen, platser för rekreation och fritid, och en näringsrik mylla för kulturen – och då rör vi inte ens kommunens förstklassiga jordbruksmark.

Tillsammans skapar vi – kommun, exploatörer, byggare och invånare – framtidens Trelleborg. En stad att vara stolt över.

Trelleborg växer