Från hamnstad till attraktiv kuststad

Trelleborgs stad står inför det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid. Kuststad 2025 innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och cirka 7 000 nya bostäder i havsnära läge. Projektet utvecklar Trelleborgs potential, utnyttjar kommunens strategiska läge och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Kuststad 2025 med processledare Charlotte Lindström

I dagarna nås alla trelleborgare av en broschyr som berättar om planerade satsningar i samband med Kuststad 2025. Det handlar bland annat om näringsliv, infrastruktur och omkring 7 000 nya, havsnära bostäder. Trelleborgs stad står inför sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin, när hamnen flyttar österut och staden möter havet.

Till broschyren

Översiktsbild av de nya stadsdelarna sett från söder.

Fotograf: Erik Giudice Architecture

Kuststad 2025 är mycket mer än bara ett stadsutvecklingsprojekt. Det är starten för en identitetsresa.

Trelleborg har en stark och stolt historia som industristad, och under sina glansdagar hade gummifabriken Trelleborg AB flera tusen anställda i Trelleborg. I takt med att staden växt har Trelleborg AB spridit ut sin verksamhet i hela världen – och därmed minskat sitt lokala behov av arbetskraft och fastigheter. 2021 köpte kommunen upp stora delar av företagets fastighetsbestånd i Trelleborg. Det är det största enskilda fastighetsförvärvet i kommunens historia – och en del av kommunens strategi och långsiktiga målsättning att fortsätta utveckla Trelleborg som levandsort och regional kärna.

Stora vinster i nyttoanalys

I en aktuell nyttoanalys, genomförd av Jönköpings Internationella Högskola, konstateras att kommunens planerade satsning på ny infrastruktur inom ramen för Kuststad 2025 kommer att skapa fastighetsvärden på 4-6 miljarder kronor. Genom att flytta genomfarts- och hamntrafiken ut från staden till en ny ringväg kan vi utveckla nya, attraktiva och kustnära stadsdelar i havsnära läge.

Totalt finns planer för uppemot 7000 bostäder i de nya Sjöstaden-stadsdelarna – i direkt anslutning till kollektivtrafik, befintlig stadskärna och nära till såväl landsbygd som storstäder och kontinenten. Här skapas också nya lägen för verksamheter och kultur – samt fem kilometer vattenkontakt med attraktiva mötesplatser.

Slutsatsen i nyttoanalysen är att det år 2040 kommer att finnas drygt 55 000 trelleborgare – vilket innebär en ökning på över 10 000 invånare de närmaste två decennierna.

Genom projektet Kuststad 2025 tar Trelleborg sikte på framtiden.

Fotograf: Erik Giudice Architecture

500 miljoner potentiella kunder

I anslutning till ny infrastruktur och Skandinaviens största roro-hamn utvecklas ett verksamhetsområde med stora möjligheter.

Här finns 500 miljoner potentiella kunder inom 50 mils radie och goda kopplingar till nationellt järnvägsnät och sjöfart. Genom att utveckla Business center Trelleborg satsar kommunen på modern logistikverksamhet och multimodala transportlösningar.

Kunskapsintensiva verksamheter ska vara ett inslag som ger synergieffekter som i sin tur leder till fler arbetstillfällen inom alla sektorer.

Vi skapar framtidens Trelleborg

I Trelleborg är vi stolta över vår historia – men vi ser samtidigt vilka fantastiska möjligheter som ligger framför oss.

Tillsammans med invånare, entreprenörer, företag och besökare skapar vi framtidens Trelleborg – med tekniklösningar i framkant.

Välkommen att vara med på resan från hamnstad till attraktiv kuststad!

Trelleborg växer