Trelleborgs översiktsplan för stigande hav och översvämning nominerad till arkitektpris

Publicerad:

Organisationen Sveriges Arkitekter delar varje år ut Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser. Nomineringarna tillkännagavs under gårdagen och Trelleborgs kommuns tillägg till översiktsplanen för stigande hav och översvämning (TÖPen) är en av de nominerade till planpriset.

Hållbarhetsstrateg Johannes Hagström, samt planarkitekterna Karin Gallardo, Jonas Gustavsson, Sofi Lott och Catrin Lif, är några av de tjänstepersoner som tagit fram det tematiska tillägget till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning, som nu nominerats till årets planpris. Även planarkitekterna Oskar Duvetorp och Lina Hellström deltog i arbetet, men är inte med på bilden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Det är fantastiskt att Trelleborgs kommuns kustskyddsarbete uppmärksammas på det här sättet, säger Karin Gallardo, tillförordnad planchef på Trelleborgs kommun. Trelleborgs kust är unik i sitt slag och TÖPen sätter strategierna för hur vi kan skydda den mot höjda havsnivåer. Tillägget till översiktsplanen utgör ett första steg i klimatanpasssningsarbetet av kusten och innehåller viktiga ställningstaganden om hur vi ska arbeta vidare.

Bland över trettio inlämnade bidrag nominerades Trelleborgs kommuns tillägg till översiktsplan tillsammans med Halmstad kommuns utbyggnadsplan, kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping och planeringsbesked för Bergön i Söderköpings kommun.

Juryns kriterier

På Sveriges arkitekters hemsida ges information om kriterierna för nomineringen. ”Vi har fyra kriterier: Planeringen ska ha verkshöjd i gestaltning, hålla över tid, hantera vår tids samhällsutmaningar och den ska vara en förbild. Alla nominerade har svarat mot våra kriterier.”

Juryn menar också att alla fyra nominerade förslag på ett intressant sätt har velat undersöka, och har en idé om, ett långsiktigt sätt att tänka som sätter människan i fokus.

– Jag är stolt över det fina arbete som planavdelningen har gjort tillsammans med kollegor inom kommunen, konsulter och i dialog med boende. För planering av vår tids största planeringsutmaning löser inte planarkitekten själv utan då krävs ett tillsammansarbete där vi behöver modiga tjänstepersoner och lika modiga politiker. Jag hoppas att TÖPen kan verka inspirerande för andra kommuner som står i startgroparna för ett eget kustskyddsarbete, säger tillförordnad planchef Karin Gallardo.

Arkitekturgalan 2024

Vilken av de nominerade planerna som vinner priset, kommer att avslöjas på Arkitekturgalan 2024 den 9 april på Slagthuset i Malmö. Där utnämns också vinnarna av Kasper Salin-priset, Landmärket, Kritikerpriset och Guldstolen, som också utses av Sveriges arkitekter.

Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning

Trelleborgs tematiska tillägg till översiktsplanen antogs i december 2022. Dokumenten innehåller kommunens syn på risken för översvämning och erosion längs med kusten. Det visar också övergripande på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra.

I planen behandlas hur markens lämplighet för lokaliseringen av bebyggelse och verksamheter i framtida processer ska bedömas. Bedömning ska göras utifrån markens beskaffenhet och läge med hänsyn till den framtida översvämnings- och erosionsrisk från havet som beskrivs i den aktuella översiktsplanen.

Tidigare nyhet

Vall som kustskydd godkänd – första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Läs mer på trelleborg.se

Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning

Kustskydd i Trelleborg