Flerfamiljshus med cirka 100 bostäder och verksamheter i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Kvarteret Alsingehejdan ingår i det centrala området Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg, där stadens övre järnvägsstation låg förut i tiden. Planen för området är att förtäta med bostäder och centrumverksamheter.

I kvarteret planeras blandad och småskalig bebyggelse med verksamheter i bottenplan. Cirka 100 lägenheter kommer att uppföras.

Stadsomvandling på Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg

Detaljplaner

Typ av projekt: Småskalig bebyggelse, cirka 100 lägenheter.

Exploatör: Alsingevallen AB

Tidplan: Projektet påbörjas våren 2024 och beräknas vara färdigbyggt cirka två år därefter.