Stadsomvandling på Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik i Trelleborg har kommunen nu möjliggjort för en förtätning av ett större område, Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Detaljplanens syfte är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till en funktionsblandad stadsbebyggelse och skapa allmän plats som binder samman staden.

Detaljplaner

Vem bygger vad på Övre- och stadsparkskvarteren

Så här påverkas vi under byggtiden

Markanvisningar Övre- och stadsparken

Typ av projekt: Cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Exploatörer: Nordr (Veidekke), 3HUS, HUB-Park, Midroc, Hyresbostäder, Omniplan, TrelleborgsHem

Tidplan: Första etappen startar fjärde kvartalet år 2021. Andra etappen beräknas starta hösten 2022.