Stadsomvandling på Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik i Trelleborg har kommunen nu möjliggjort för en förtätning av ett större område, Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Ny förskola och bostäder i centrala Trelleborg

Flerfamiljshus med cirka 100 bostäder och verksamheter i centrala Trelleborg

Hörnfastighet med hyresbostäder på Trelleborg Övre

Nya stadsdelar på Övre i centrala Trelleborg – gamla gasverkstomten

Detaljplaner (trelleborg.se)

Bilden visar hela det planlagda området Övre och stadsparkskvarteren.

Typ av projekt: Cirka 650 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Exploatörer: 3HUS, KvarnHUB, Granitor, Hyresbostäder, Omniplan, TrelleborgsHem, Alsingevallen och HH Invest.

Tidplan: Första etappen startade första kvartalet år 2022. Byggnationen inom kvarteren beräknas pågå till och med 2029.

Markanvisning: Markanvisning inom detaljplan dp 234, Signalen 19 med flera, sker år 2024-2025. Markanvisning inom detaljplan dp 242, Bollen 2 med flera, sker år 2024-2025. Markanvisning inom detaljplan Övre och Stadsparken, dp 243, samt Alsingehejdan (dp 275) är avslutad.