Filmserien Trelleborg växer, del 2 – Ringvägen

Ringvägen i Trelleborg är både lösningen på en oönskad trafiksituation och möjliggöraren för hela stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Idag leds trafik till hamnen rakt genom Trelleborgs stad, med köer och föroreningar som följd. Även pendlingstrafiken i öst-västlig riktning leds genom staden. I framtiden leder ringvägen trafiken runt om staden, istället för genom den. Hamntrafiken leds direkt via en planerad östlig hamninfart till det nya hamnområdet vid dagens östra pir.

Filmen om ringvägen är den andra i serien om hur Trelleborg växer.

Kommunledningsförvaltningen